Strona główna
Zakres wykonawstwa
Kontakt -
ZMIANA ADRESU
Galeria
Mapa serwisu
Do Pobrania
Praca

  Zrealizowane projekty

Stacje paliw 1-5
Pompownie 1-3
Myjnie 1-2
Oczyszczalnie 1-2

  Zakres wykonawstwa

 Wykopy
 Rozbiórki
 Wiercenia rdzeniowe,
Cięcie żelbetu
 Instalacje wod-kan.
 Konstrukcje żelbetowe
Zbiorniki żelbetowe
Usługi
Spawanie PP,PE,
Przydomowe oczyszczalnie

  Referencje

Nasi klienci

  Współpracujemy


 


ILOŚĆ ODWIEDZIN:
 

 
 

instalacje wodno kanalizacyjne

 

Przykłady WYKONANYCH INSTALACJI:

 

Budowa stacji paliw 1
Budowa stacji paliw wraz kompletną infrastrukturą, na terenie jednostki wojskowej - 2007
- instalacje sanitarne razem ok. 120 mb

 

Budowa stacji paliw 2
Budowa stacji paliw wraz kompletną infrastrukturą, na terenie jednostki wojskowej - 2007
- instalacje sanitarne razem ok. 50 mb

 

Budowa stacji paliw 3
Budowa stacji paliw wraz kompletną infrastrukturą, na terenie jednostki wojskowej - 2007
- instalacje sanitarne razem ok.  200 mb

 

Budowa stacji paliw 4
Budowa stacji paliw wraz kompletną infrastrukturą, na terenie jednostki wojskowej - 2007
- instalacje sanitarne razem ok.  350 mb

 

Przebudowa pompowni - Opole
Modernizacja pompowni: przecisk sterowany (60mb) pod droga, całość prac wykonana bez przerw w pracy modernizowanej pompowni, aż do pełnego uruchomienia nowej. - 2007
- instalacje sanitarne razem ok.  80 mb

Budowa myjni samochodowej 1
Budowa myjni samochodowej wraz kompletną infrastrukturą, (system biooczyszczalni, stalowa konstrukcja wiaty myjni, budynki towarzyszące)  na terenie jednostki wojskowej
- 05 2008
- instalacje sanitarne razem ok.  300 mb

Budowa stacji paliw 5
Budowa stacji paliw wraz kompletną infrastrukturą, na terenie jednostki wojskowej -  09 2008
- instalacje sanitarne razem ok.  270 mb

Modernizacja myjni samochodowej 2
Modernizacja myjni samochodowej wraz kompletną infrastrukturą, (system biooczyszczalni, remont stalowej konstrukcji wiaty myjni, budynki towarzyszące, c.o.)  na terenie jednostki wojskowej   03 2009
- instalacje sanitarne razem ok.  400 mb

Doposażenie pompowni - Brzeg Opolski
Montaż pomp wraz z orurowaniem, pompowni (KO DN 114 ok. 45mb ) oraz zbiornika na ścieki V=301,9m3 (KO DN 154, ok. 25mb) różnica poziomów 12,66 m  całość wykonana z stali kwasoodpornej - 10 2009

Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
Przebudowa istniejącej oczyszczalni na docelowy obiekt 
50m x 30m (ok. 4700 m
3
pojemności zbiornika), 160 mb rurociągów PE DN 600, 800, 1000, - całość wykonana przy stałym napływie wody ze zlewni dwóch osiedli mieszkaniowych (ok 1500 m2 płyty Jomb, 1800m2 płyty ażurowej)- 11 2009

Budowa pompowni - Warszawa
Budowa komór dwóch pompowni wraz z montażem pomp i odprowadzeniem ścieków bytowych 
(przewody tłoczne PE 90 - 8m, instalacja PVC 200 - 60mb)  
 - 12 2009


 przykład montażu separatora h=3m d=3mprzykład montażu separatora h=3m d=2,5mprzykład montażu bio-oczyszczalni zbiornik 25 m3,
 h=3m 2,5m x 5m

przykład montażu bio-oczyszczalni oraz piaskownika,
zbiorniki 2 x (25 m3, h=3m, 2,5m x 5m)przykład rowu odwadniającego wraz z przepustami pod drogą
L= 38 mb

przykład rowu odwadniającego wraz z przepustami pod drogą
L= 38 mb, wraz z odprowadzeniem deszczówki z nowo posadowionej pompowni
(głębokość pompowni  pompowni = 5m)przykład montażu rurociągu PE  DN 1000
L= 55 + 41 mb,przykład montażu rurociągu PE DN 1000przykład montażu rurociągu PE DN 1000

przykład montażu rurociągu PE DN 800 L=30m

Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
 ok 1500 m2 płyty Jomba, 1800m2 płyty ażurowej
skarpy, zjazd wraz z drogamiBudowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
50m x 30m (ok. 4700 m3 pojemności zbiornika),Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
50m x 30m (ok. 4700 m3 pojemności zbiornika),Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
50m x 30m (ok. 4700 m3 pojemności zbiornika),Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
50m x 30m (ok. 4700 m3 pojemności zbiornika),Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Kielce
PANORAMA CAŁOŚCIBudowa komór dwóch pompowni wraz z montażem pomp i odprowadzeniem ścieków bytowych  - WARSZAWABudowa komór dwóch pompowni wraz z montażem pomp i odprowadzeniem ścieków bytowych  - WARSZAWABudowa komór dwóch pompowni wraz z montażem pomp i odprowadzeniem ścieków bytowych 
- WARSZAWADoposażenie pompowni - Brzeg Opolski
Montaż pomp wraz z orurowaniem, pompowni
różnica poziomów 12,66 m  całość
wykonana z stali kwasoodpornejDoposażenie pompowni - Brzeg Opolski
Montaż pomp wraz z orurowaniem, pompowni
różnica poziomów 12,66 m  całość
wykonana z stali kwasoodpornej

Posadowienie studni fi 3000 na głębokości 5m, teren dorzecza Wisły, dwa zestawy igłofiltrów ok. 80 szt.

 

 
 

 

stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768

 
  2006 - sabek@pertus.com.pl
Data ostatniej modyfikacji:
© 2003 -
2006 wdowiak